Lékařský napájecí adaptér

2024-03-25

Medical power adapter

Napájecí adaptér STARWELL BRAND Medical je kritickou součástí poskytování elektrické energie zdravotnickým zařízením a systémům a obvykle mají vysoké technické požadavky na zajištění bezpečného a spolehlivého napájení. Zde jsou některé běžné technické požadavky na zdravotnické napájecí zdroje:


Spolehlivost a stabilita: Lékařské napájecí zdroje musí mít vysokou spolehlivost a stabilitu, aby bylo zajištěno nepřetržité a stabilní napájení. Jakákoli porucha napájení může způsobit poruchu zařízení nebo provozní přerušení, což představuje riziko pro zdraví pacienta.


Bezpečnost: Lékařské napájecí zdroje musí splňovat přísné bezpečnostní normy, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem a nebezpečí požáru. Obvykle vyžadují funkce, jako je ochrana proti přetížení, ochrana proti zkratu, ochrana proti přepětí a ochrana proti přehřátí, aby se automaticky odpojilo napájení během abnormálních podmínek.


Elektromagnetická kompatibilita (EMC): Lékařské napájecí zdroje by měly mít dobrou EMC, aby nedocházelo k interferenci s jinými lékařskými zařízeními a systémy. Měly by být schopny účinně odolávat elektromagnetickému rušení a mít nízké úrovně vyzařování a citlivosti, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na pacienty a zdravotnický personál.


Vysoká účinnost a nízká spotřeba energie: Lékařské napájecí zdroje by měly mít vysokou účinnost a nízkou spotřebu energie, aby se snížila spotřeba energie a minimalizovala tvorba tepla. To pomáhá zlepšit celkovou účinnost systému a snižuje požadavky na chlazení, zejména během dlouhých provozních hodin.


Přizpůsobitelnost a škálovatelnost: Lékařské napájecí zdroje je často nutné přizpůsobit a nakonfigurovat na základě specifických požadavků aplikace. Měly by být schopny pojmout různé typy lékařského vybavení a mít určitou úroveň škálovatelnosti, aby vyhovovaly budoucím změnám poptávky.


Funkce detekce poruch a alarmů: Lékařské napájecí zdroje by měly být schopny monitorovat stav napájení a detekovat poruchy a poskytovat odpovídající funkce alarmu. To pomáhá při včasné identifikaci a řešení problémů, snížení prostojů systému a zajištění včasné údržby nebo výměny.


Normy elektromagnetické kompatibility:


IEC 60601-1-2: Toto je norma elektromagnetické kompatibility pro lékařská elektrická zařízení publikovaná Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC). Specifikuje požadavky na lékařská elektrická zařízení v elektromagnetickém prostředí, včetně odolnosti vůči rušení a emisi záření.


Bezpečnostní normy:


IEC 60601-1: Toto je bezpečnostní norma pro lékařská elektrická zařízení publikovaná IEC. Stanovuje základní bezpečnostní požadavky na zdravotnická elektrická zařízení, včetně požadavků na uzemnění, izolaci, ochranu před úrazem elektrickým proudem, mechanickou bezpečnost a požární prevenci.


IEC 62368-1: Toto je bezpečnostní norma pro zařízení audio/video, informační a komunikační technologie publikovaná IEC. Platí pro určité elektronické a elektrické součásti používané v lékařských zařízeních. Vyžaduje, aby zařízení udržovala bezpečnost během normálního používání a abnormálních podmínek, a zahrnuje posouzení a kontrolu rizika úrazu elektrickým proudem, požáru a dalších nebezpečí.


ISO 14971: Toto je norma pro řízení rizik zdravotnických prostředků publikovaná Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO). Vyžaduje, aby výrobci prováděli hodnocení a řízení rizik, včetně hodnocení a kontroly elektrických rizik.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy